Zapraszamy do kontaktu: +48 825761729

Nasze fotogalerie z wyjazdów

Nasze fotogalerie z wyjazdów

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

Zapoznanie z hodowlą trzody chlewnej oraz bydła mlecznego z uwzględnieniem etapów chowu, procedur weterynaryjnych oraz mechanicznego dojenia krów

Zapoznanie z projektami wykonanymi przy współudziale środków pochodzących z PROW 2007 - 2013, w tym z działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Grupy producentów rolnych"

Zapoznanie z etapami chowu trzody chlewnej i bydła mlecznego oraz przetwórstwem mleka w produkcji tradycyjnych serów szwajcarskich.

Wyjazd do Lokalnych Grup Działania. Zapoznanie uczestników z dotychczasowymi rezultatami działania LGD oraz zasadami ich funkcjonowania.

Wyjazd do Lokalnych Grup Działania. Poznanie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju i zasad funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.

Produkcja zwierzęca, organizacja i funkcjonowanie grup producentów oraz marketingu produktu

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
Filia w Krasnymstawie
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
Filia w Kraśniku
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

Zapraszamy do korzystania
z naszych usług!

Agencja Rozwoju Lokalnego logo

Kontakt z nami:
sekretariat@arl.lublin.pl
tel. +48 82 5761729
Godziny pracy biura:
8:00 - 16:00
(od poniedziałku do piątku)