Produkcja zwierzęca, organizacja i funkcjonowanie grup producentów oraz marketingu produktu