Zapoznanie z hodowlą trzody chlewnej oraz bydła mlecznego z uwzględnieniem etapów chowu, procedur weterynaryjnych oraz mechanicznego dojenia krów