Wyjazd do Lokalnych Grup Działania. Poznanie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju i zasad funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.