Zapoznanie z projektami wykonanymi przy współudziale środków pochodzących z PROW 2007 - 2013, w tym z działań: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Grupy producentów rolnych"