Wyjazd do Lokalnych Grup Działania. Zapoznanie uczestników z dotychczasowymi rezultatami działania LGD oraz zasadami ich funkcjonowania.