Zapoznanie z etapami chowu trzody chlewnej i bydła mlecznego oraz przetwórstwem mleka w produkcji tradycyjnych serów szwajcarskich.