Zapraszamy do kontaktu: +48 825761729

Nasza oferta

Nasza oferta

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. powstała w 2002 roku z inicjatywy Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz sześciu samorządów województwa lubelskiego tj. Miasta Krasnegostawu, Łukowa, Poniatowej, Lubartowa, Radzynia Podlaskiego oraz Tomaszowa Lubelskiego. Celem powstania spółki była komplementarność wobec działalności prowadzonej przez LFR. W szczególności prowadzenie działań na rzecz rozwoju lokalnego. Głównym celem działalności ARL jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez realizację projektów finansowanych ze środków UE, doradztwo dla samorządów i przedsiębiorstw, podnoszenie wiedzy i aktywizację społeczności lokalnej a także promocję terenu i lokalnych osiągnięć.

Cele działalności ARL to:
- Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, tworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, promocja usług prowadzonych przez LFR jak również promocja poszczególnych gmin i powiatów.
- Dostarczanie usług szkoleniowych i doradczych
- Realizacja programów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
- Promocja mikroregionu
- Współpraca z lokalnym samorządem oraz ze środowiskiem gospodarczym
- Pośredniczenie w ofercie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, obejmujące m.in. doradztwo w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej, szeroki wachlarz szkole?, pożyczki, poręczenia bankowe

Oferta szkoleniowa Agencji Rozwoju Lokalnego obejmuje m.in.:
- Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego
- Szkolenia bhp dla wszystkich grup zawodowych
- Kursy komputerowe
- Kursy językowe (j. angielski)
- Kursy zawodowe (m.in. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego, Bezpieczne użytkowanie i składowanie materiałów zawierających azbest, Obsługa kas fiskalnych, Opiekun kolonii i placówek wypoczynku dzieci i młodzieży)

Misją Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. jest osiągnięcie najwyższego poziomu usług doradczych i szkoleniowych oraz bycie solidnym partnerem dla lokalnej społeczności, samorządów, przedsiębiorstw i instytucji.

"Nie wzniesiono jeszcze takich barier, które mogłyby przeszkodzić utalentowanej osobie lub ambitnemu przedsięwzięciu…"
Ludwik van Beethoven

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
Filia w Krasnymstawie
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
Filia w Kraśniku
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

Zapraszamy do korzystania
z naszych usług!

Agencja Rozwoju Lokalnego logo

Kontakt z nami:
sekretariat@arl.lublin.pl
tel. +48 82 5761729
Godziny pracy biura:
8:00 - 16:00
(od poniedziałku do piątku)