Zapraszamy do kontaktu: +48 825761729

Nasza oferta

Nasza oferta

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

Szkolenia

Organizujemy cykliczne szkolenia grupowe na zlecenie podmiotów zewnętrznych takich jak:
- Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy
- Powiatowe Rady Rynku Pracy
- Starostwa Powiatowe
- Urzędy Miast
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
- Gminne Ośrodki Pomocy Rodzinie
- Domy Pomocy Społecznej
- Przedsiębiorcy

Tematyka realizowanych szkoleń dotyczy m.in.
- Ochrony danych osobowych
- Zatrudniania cudzoziemców
- Promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
- Roli Powiatowych Rad Zatrudnienia
- Zasad udzielania zamówień publicznych
- Zmian w Kodeksie Prawa Administracyjnego
- Pomocy de minimis
- Pomocy publicznej
- Obsługi klienta
- Mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów
- Kształcenia zawodowego oraz rozwoju kompetencji praktycznych: kucharz, cukiernik, operator wózka widłowego, kosmetyczka, sprzedawca, opiekun osoby starszej, a także pielęgniarstwo, obsługa komputera, obsługa kasy fiskalnej oraz kursy językowe

Zapraszamy do współpracy!

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
Filia w Krasnymstawie
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
Filia w Kraśniku
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

Zapraszamy do korzystania
z naszych usług!

Agencja Rozwoju Lokalnego logo

Kontakt z nami:
sekretariat@arl.lublin.pl
tel. +48 82 5761729
Godziny pracy biura:
8:00 - 16:00
(od poniedziałku do piątku)