Zapraszamy do kontaktu: +48 825761729

Nasza oferta

Nasza oferta

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

Wizyty studyjne

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w trakcie swojej nieprzerwanej działalności zorganizowała i zrealizowała wizyty studyjne na terenie kraju oraz Europy, w tym między innymi do krajów: Austrii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch a także na Litwę.

Tematyka wizyt studyjnych została poświęcona między innymi zagadnieniom:
- Produkty lokalne i tradycyjne szansą rozwoju regionów
- Dobre praktyki w zakresie wdrażania lokalnych strategii rozwoju i zasad działania LGD
- Dobre praktyki realizowane przez samorządy oraz projekty realizowane w partnerstwie (LEADER, PROW)
- Odnawialne źródła energii
- Ochrona środowiska i obszarów cennych przyrodniczo
- Gospodarka przeciwpowodziowa
- Nowe technologie oraz sposoby zagospodarowania odpadów
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- Modernizacja gospodarstw rolnych
- Hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego
- Funkcjonowanie branży produkcji zwierzęcej i przetwórstwo mleka

W naszym dorobku zorganizowane zostały również liczne wyjazdy na targi oraz wizyty zawodoznawcze dla szkół i uczelni wyższych w zakresie: hotelarstwa, gastronomii, ochrony środowiska, finansów, technologii informatycznej, motoryzacji, energii i ekoenergii, przemysłu, wydobycia paliw oraz hodowli i upraw.

Odbiorcami naszych usług były dotychczas:
- Urzędy Marszałkowskie
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Dalkia Łódź sp. z o.o.
- Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
- Lokalne Grupy Działania
- Stowarzyszenia
- Fundacje
- Szkoły oraz uczelnie wyższe

Zapraszamy do współpracy!

Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
Filia w Krasnymstawie
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
Filia w Kraśniku
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik

Zapraszamy do korzystania
z naszych usług!

Agencja Rozwoju Lokalnego logo

Kontakt z nami:
sekretariat@arl.lublin.pl
tel. +48 82 5761729
Godziny pracy biura:
8:00 - 16:00
(od poniedziałku do piątku)